alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

35. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2013. Organic farming. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

60

57

0

3

Uppsala

170

160

3

7

Södermanlands

102

93

4

5

Östergötlands

203

188

10

5

Jönköpings

62

60

1

1

Kronobergs

37

36

1

0

Kalmar

57

57

0

0

Gotlands

81

80

1

0

Blekinge

23

23

0

0

Skåne

145

135

4

6

Hallands

48

44

2

2

Västra Götalands

218

203

10

5

Värmlands

123

117

2

4

Örebro

87

82

3

2

Västmanlands

118

106

6

6

Dalarnas

83

79

2

2

Gävleborgs

64

62

1

1

Västernorrlands

50

46

1

3

Jämtlands

59

56

2

1

Västerbottens

46

43

1

2

Norrbottens

41

40

1

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

67

61

3

3

Götalands mellanbygder

197

189

4

4

Götalands norra slättbygder

301

283

13

5

Svealands slättbygder

586

546

16

24

Götalands skogsbygder

274

263

6

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

198

183

8

7

Nedre Norrland

162

154

3

5

Övre Norrland

92

88

2

2

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

1 877

1 767

55

55

2012

1 874

1 753

60

61

2011

1 877

1 788

57

32

2010

1 882

1 777

46

59

2009

1 877

1 798

51

28

2008

1 878

1 799

40

39


1)I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.