alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Matpotatis 2013. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

36. Table potatoes in 2013. Organic farming. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

2

2

0

Uppsala

3

3

0

Södermanlands

0

0

0

Östergötlands

2

2

0

Jönköpings

3

2

1

Kronobergs

1

1

0

Kalmar

6

6

0

Gotlands

13

12

1

Blekinge

3

3

0

Skåne

22

20

2

Hallands

3

3

0

Västra Götalands

14

13

1

Värmlands

3

3

0

Örebro

2

2

0

Västmanlands

1

1

0

Dalarnas

19

17

2

Gävleborgs

13

13

0

Västernorrlands

4

4

0

Jämtlands

4

4

0

Västerbottens

3

3

0

Norrbottens

8

8

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

9

0

Götalands mellanbygder

30

27

3

Götalands norra slättbygder

7

6

1

Svealands slättbygder

6

6

0

Götalands skogsbygder

21

20

1

Mellersta Sveriges skogsbygder

17

17

0

Nedre Norrland

28

26

2

Övre Norrland

11

11

0

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2013

129

122

7

2012

185

168

17

2011

192

182

10

2010

190

181

9

2009

190

176

14

2008

186

170

16


1)I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.