alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2013. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

130

Uppsala

12

..

..

510

Södermanlands

9

..

..

350

Östergötlands

54

5 420

3,5

2 970

Jönköpings

-

..

..

30

Kronobergs

2

..

..

10

Kalmar

13

..

..

470

Gotlands

12

..

..

570

Blekinge

7

..

..

230

Skåne

173

6 690

1,3

13 940

Hallands

2

..

..

200

Västra Götalands

44

5 310

3,6

2 790

Värmlands

4

..

..

120

Örebro

5

..

..

310

Västmanlands

4

..

..

200

Dalarnas

4

..

..

180

Gävleborgs

2

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

103

7 170

1,1

6 540

Götalands mellanbygder

95

5 990

2,2

8 240

Götalands norra slättbygder

87

5 400

2,7

5 380

Svealands slättbygder

35

3 070

4,8

1 590

Götalands skogsbygder

17

..

..

920

Mellersta Sveriges skogsb.

10

..

..

300

Nedre Norrland

3

..

..

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

350

6 000

1,3

23 000

2012

355

6 540

1,5

20 660

2011

380

5 650

1,4

21 710

2010

362

5 190

1,4

22 080

2009

492

6 260

1,1

33 360

2008

447

6 490

1,0

24 950

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

6 030

.

24 550


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.