Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2014. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

90

9,6

..

..

..

Uppsala

16

..

..

290

10,6

..

..

..

Södermanlands

14

..

..

180

19,2

..

..

..

Östergötlands

13

..

..

110

4,2

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

33,4

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

10

1,1

..

..

..

Gotlands

6

..

..

40

3,4

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

7

..

..

40

6,8

..

..

..

Hallands

1

..

..

0

0,6

..

..

..

Västra Götalands

10

..

..

160

11,8

..

..

..

Värmlands

13

..

..

200

65,7

..

..

..

Örebro

6

..

..

150

15,8

..

..

..

Västmanlands

16

..

..

180

14,3

..

..

..

Dalarnas

14

..

..

180

57,0

..

..

..

Gävleborgs

4

..

..

90

69,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

20

4,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

11

..

..

70

3,2

..

..

..

Götalands norra slättbygder

17

..

..

210

5,9

..

..

..

Svealands slättbygder

69

1 960

2,1

950

13,8

1 900

2,5

61

Götalands skogsbygder

9

..

..

70

14,1

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

20

2 500

2,4

410

48,2

1 000

2,9

..

Nedre Norrland

2

..

..

10

24,2

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

130

2 220

2,0

1 710

11,8

3 800

2,8

66

2013

116

2 690

3,2

1 840

15,1

5 000

5,0

77

2012

136

1 600

5,8

2 080

16,2

3 400

5,9

54

2011

154

1 880

4,8

2 390

15,0

4 500

5,0

65

2010

172

1 810

1,9

2 740

12,1

5 000

2,1

74

2009

164

1 960

2,5

2 620

16,1

5 100

2,5

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 990

.

2 330

.

4 600

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen.