Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Höstrybs. Skörd 2014. Konventionell odling

14b. Winter turnip rape. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

30

Uppsala

2

..

..

110

Södermanlands

3

..

..

90

Östergötlands

-

..

..

50

Jönköpings

-

..

..

10

Kronobergs

-

..

..

0

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

10

Hallands

-

..

..

0

Västra Götalands

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

1

..

..

50

Västmanlands

1

..

..

20

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

10

Götalands mellanbygder

-

..

..

0

Götalands norra slättbygder

-

..

..

50

Svealands slättbygder

9

..

..

290

Götalands skogsbygder

-

..

..

10

Mellersta Sveriges skogsb

-

..

..

10

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

9

..

..

370

2013

3

..

..

150

2012

10

..

..

360

2011

7

..

..

190

2010

9

..

..

260

2009

7

..

..

200

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

..

.

230


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.