Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Matpotatis. Skörd 2014. Konventionell odling

20b. Table potatoes. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

100

Uppsala

12

..

..

170

Södermanlands

2

..

..

40

Östergötlands

54

36 520

1,2

1 730

Jönköpings

11

..

..

100

Kronobergs

3

..

..

50

Kalmar

18

..

..

440

Gotlands

19

..

..

730

Blekinge

6

..

..

60

Skåne

234

31 980

1,0

6 590

Hallands

61

38 160

1,1

1 900

Västra Götalands

69

32 710

1,4

2 130

Värmlands

22

25 750

4,8

310

Örebro

28

28 180

2,2

510

Västmanlands

1

..

..

30

Dalarnas

37

29 510

2,9

730

Gävleborgs

14

..

..

120

Västernorrlands

9

..

..

150

Jämtlands

14

..

..

110

Västerbottens

23

19 410

3,5

290

Norrbottens

30

18 840

1,4

460

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

34 370

1,1

4 930

Götalands mellanbygder

158

32 600

1,1

4 460

Götalands norra slättbygder

106

34 770

0,8

3 570

Svealands slättbygder

47

27 570

2,2

1 020

Götalands skogsbygder

38

32 090

5,2

690

Mellersta Sveriges skogsb

35

24 570

2,2

580

Nedre Norrland

60

26 630

3,6

740

Övre Norrland

55

19 280

2,0

750

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

669

32 010

0,6

16 740

2013

684

31 650

0,6

17 010

2012

744

30 020

0,9

17 880

2011

806

29 790

0,6

19 110

2010

747

28 010

0,7

18 980

2009

836

29 590

0,7

18 780

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

29 810

.

18 350


 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.