Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Slåttervall. Första skörd 2014. Ekologisk odling

21a. Temporary grasses. First cut in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar
2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton
3)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

..

..

..

..

Uppsala

16

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

18

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

36

2 990

7,3

20 380

1,4

61 000

7,4

Jönköpings

21

3 000

6,7

9 990

5,8

29 900

8,9

Kronobergs

6

..

..

..

..

..

..

Kalmar

17

..

..

..

..

..

..

Gotlands

11

..

..

..

..

..

..

Blekinge

3

..

..

..

..

..

..

Skåne

35

3 320

9,0

9 680

5,1

32 200

10,3

Hallands

21

1 840

22,7

5 030

5,8

9 300

23,5

Västra Götalands

69

3 110

4,9

39 350

4,1

122 300

6,3

Värmlands

35

2 920

7,1

16 690

3,0

48 800

7,7

Örebro

23

3 270

9,2

7 880

6,3

25 700

11,2

Västmanlands

8

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

11

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

14

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

12

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

27

3 410

5,7

10 020

2,5

34 200

6,2

Västerbottens

9

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

9

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

3 010

9,0

2 660

6,4

8 000

11,0

Götalands mellanbygder

30

3 800

6,8

14 920

4,0

56 700

7,9

Götalands norra slättbygder

59

3 280

5,0

32 210

3,0

105 600

5,8

Svealands slättbygder

80

2 980

4,2

41 040

3,4

122 100

5,4

Götalands skogsbygder

87

3 030

5,5

48 850

3,1

148 100

6,3

Mellersta Sveriges skogsb

54

2 960

6,7

26 230

2,5

77 700

7,1

Nedre Norrland

48

3 640

5,1

27 330

2,1

99 400

5,5

Övre Norrland

26

3 070

14,3

8 820

3,0

27 000

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

412

3 190

2,3

202 000

1,2

643 600

2,6

2013

418

2 920

2,2

211 000

1,2

615 700

2,5

2012

397

3 250

2,5

199 940

1,3

649 400

2,8

2011

391

2 980

2,8

208 330

1,3

620 200

3,1

2010

399

2 990

2,3

202 280

1,3

604 200

2,7

2009

403

2 740

5,5

203 480

1,3

557 300

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 980

.

205 010

.

609 400

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.