Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22a. Slåttervall. Återväxt 2014. Ekologisk odling

22a. Temporary grasses. Regrowth in 2014. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha
1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton
2)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

1 760

17,7

35 800

17,8

Jönköpings

2 650

16,4

26 400

17,4

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 110

17,4

20 500

18,1

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

2 760

9,7

108 500

10,5

Värmlands

1 450

21,1

24 100

21,3

Örebro

1 600

19,4

12 600

20,4

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

1 360

19,2

13 600

19,4

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 510

8,6

6 700

10,7

Götalands mellanbygder

2 530

14,1

37 700

14,6

Götalands norra slättbygder

2 800

10,5

90 300

10,9

Svealands slättbygder

1 830

10,4

75 000

10,9

Götalands skogsbygder

2 180

10,1

106 700

10,5

Mell Sveriges skogsbygder

1 080

13,3

28 300

13,5

Nedre Norrland

1 420

13,9

38 700

14,1

Övre Norrland

1 710

34,9

15 100

35,0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

1 960

4,8

396 000

5,0

2013

1 640

4,5

345 100

4,6

2012

1 590

5,4

318 900

5,6

2011

2 010

5,1

419 700

5,2

2010

1 580

5,2

319 100

5,4

2009

1 690

5,5

343 800

5,6

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2009–2013

1 700

.

349 320

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

 1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.

 2)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.