Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22b. Slåttervall. Återväxt 2014. Konventionell odling

22b. Temporary grasses. Regrowth per hectare in 2014. Non-organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

..

..

Södermanlands

..

..

Östergötlands

2 910

14,4

Jönköpings

2 200

17,3

Kronobergs

..

..

Kalmar

2 390

13,0

Gotlands

3 090

11,8

Blekinge

..

..

Skåne

3 090

11,6

Hallands

4 440

15,8

Västra Götalands

3 160

10,8

Värmlands

1 630

27,0

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

2 840

20,9

Gävleborgs

..

..

Västernorrlands

..

..

Jämtlands

..

..

Västerbottens

2 160

15,7

Norrbottens

1 420

21,7

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

3 640

15,4

Götalands mellanbygder

3 100

7,6

Götalands norra slättbygder

3 260

12,4

Svealands slättbygder

2 330

13,1

Götalands skogsbygder

2 870

7,8

Mell Sveriges skogsbygder

1 920

16,9

Nedre Norrland

1 400

16,9

Övre Norrland

1 860

12,8

 

 

 

Hela riket

 

 

2014

2 550

4,3

2013

1 910

4,6

2012

1 990

4,9

2011

2 170

4,9

2010

2 310

4,3

2009

2 280

5,0

 

 

 

Genomsnitt 2009–2013

2 130

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

 1)  Där antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.