Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23b. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2014. Konventionell odling

23b. Temporary grasses. Total yield per hectare in 2014. Non-organic farming

 

Område

Total inbärgad vall-skörd, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

..

..

Södermanlands

..

..

Östergötlands

6 160

9,4

Jönköpings

5 540

9,0

Kronobergs

..

..

Kalmar

4 990

11,0

Gotlands

7 710

7,9

Blekinge

..

..

Skåne

7 580

7,2

Hallands

8 240

12,3

Västra Götalands

6 660

7,1

Värmlands

4 690

17,2

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

6 450

12,5

Gävleborgs

..

..

Västernorrlands

..

..

Jämtlands

..

..

Västerbottens

4 770

10,3

Norrbottens

4 100

12,6

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

7 560

8,9

Götalands mellanbygder

7 330

5,5

Götalands norra slättbygder

7 240

8,1

Svealands slättbygder

6 660

6,8

Götalands skogsbygder

6 240

5,2

Mell Sveriges skogsbygder

4 780

10,3

Nedre Norrland

4 800

8,2

Övre Norrland

4 480

7,6

 

 

 

Hela riket

 

 

2014

6 140

2,6

2013

5 090

2,4

2012

5 640

2,6

2011

5 340

2,8

2010

5 870

..

2009

5 810

..

 

 

 

Genomsnitt 2009–2013

5 550

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.