Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

35. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2014. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

62

57

2

3

Uppsala

154

143

6

5

Södermanlands

111

105

3

3

Östergötlands

201

186

8

7

Jönköpings

59

58

1

0

Kronobergs

36

30

3

3

Kalmar

55

51

0

4

Gotlands

67

62

3

2

Blekinge

25

23

2

0

Skåne

142

131

6

5

Hallands

48

44

3

1

Västra Götalands

220

203

11

6

Värmlands

135

128

5

2

Örebro

94

84

6

4

Västmanlands

122

109

6

7

Dalarnas

84

79

0

5

Gävleborgs

65

60

2

3

Västernorrlands

49

44

2

3

Jämtlands

55

53

0

2

Västerbottens

46

39

5

2

Norrbottens

35

35

0

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

58

2

2

Götalands mellanbygder

181

162

10

9

Götalands norra slättbygder

301

282

13

6

Svealands slättbygder

598

554

23

21

Götalands skogsbygder

274

256

12

6

Mellersta Sveriges skogsbygder

208

188

5

15

Nedre Norrland

156

146

4

6

Övre Norrland

85

78

5

2

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

1 865

1 724

74

67

2013

1 877

1 767

55

55

2012

1 874

1 753

60

61

2011

1 877

1 788

57

32

2010

1 882

1 777

46

59

2009

1 877

1 798

51

28


 1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.