Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Matpotatis 2014. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

36. Table potatoes in 2014. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

3

3

0

Uppsala

4

4

0

Södermanlands

1

1

0

Östergötlands

7

7

0

Jönköpings

4

4

0

Kronobergs

1

1

0

Kalmar

3

3

0

Gotlands

16

15

1

Blekinge

3

3

0

Skåne

22

17

5

Hallands

3

3

0

Västra Götalands

13

11

2

Värmlands

4

4

0

Örebro

2

2

0

Västmanlands

1

1

0

Dalarnas

16

16

0

Gävleborgs

11

10

1

Västernorrlands

6

5

1

Jämtlands

6

6

0

Västerbottens

7

7

0

Norrbottens

5

5

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

8

0

Götalands mellanbygder

33

27

6

Götalands norra slättbygder

12

10

2

Svealands slättbygder

11

11

0

Götalands skogsbygder

19

19

0

Mellersta Sveriges skogsbygder

17

17

0

Nedre Norrland

24

22

2

Övre Norrland

14

14

0

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2014

138

128

10

2013

129

122

7

2012

185

168

17

2011

192

182

10

2010

190

181

9

2009

190

176

14


 1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.