Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23b. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2015. Konventionell odling

23b. Temporary grasses. Total yield per hectare in 2015. Non-organic farming

 

Område

Total inbärgad vall-skörd, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

..

..

Södermanlands

..

..

Östergötlands

7 290

13,8

Jönköpings

6 430

9,4

Kronobergs

6 060

12,9

Kalmar

6 440

9,1

Gotlands

6 540

12,5

Blekinge

..

..

Skåne

6 800

8,5

Hallands

8 210

11,6

Västra Götalands

7 850

7,6

Värmlands

3 410

15,9

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

7 400

23,9

Gävleborgs

6 180

9,6

Västernorrlands

..

..

Jämtlands

..

..

Västerbottens

4 370

8,5

Norrbottens

5 430

13,7

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

8 680

8,7

Götalands mellanbygder

6 720

6,5

Götalands norra slättbygder

9 170

7,7

Svealands slättbygder

5 970

8,8

Götalands skogsbygder

6 710

5,1

Mellersta Sveriges skogsb.

4 560

7,7

Nedre Norrland

5 960

11,9

Övre Norrland

4 780

8,6

 

 

 

Hela riket

 

 

2015

6 510

3,0

2014

6 140

2,6

2013

5 090

2,4

2012

5 640

2,6

2011

5 340

2,8

2010

5 870

..

 

 

 

Genomsnitt 2010–2014

5 620

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.