Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Majs. Skörd 2017. Konventionell odling

9b. Grain maize. Harvest in 2017. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

9

..

..

200

Gotlands

2

..

..

10

Blekinge

2

..

..

60

Skåne

21

7 570

4,6

920

Hallands

2

..

..

20

Västra Götalands

1

..

..

0

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

..

..

10

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

7 500

4,7

900

Götalands mellanbygder

15

..

..

280

Götalands norra slättbygder

1

..

..

10

Svealands slättbygder

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

1

..

..

10

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

..

..

10

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

37

7 490

3,6

1 140

2016

35

8 100

4,0

1 660

2015

36

5 760

4,1

1 300

2014

35

7 400

3,3

960

2013

38

6 070

3,3

1 230

2012

36

6 380

3,8

2 320

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

6 740

1,5

1 490


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.