Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14a. Höstrybs. Skörd 2017. Ekologisk odling

14a. Winter turnip rape. Harvest in 2017. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

20

29,4

..

..

..

Uppsala

14

..

..

120

52,0

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

90

41,8

..

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

0

8,6

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

1

..

..

50

86,2

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

2

..

..

30

77,6

..

..

..

Västmanlands

13

..

..

210

95,3

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

30

65,0

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

53,9

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

0

39,5

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

30

62,9

..

..

..

Svealands slättbygder

34

1 420

2,9

460

61,1

600

2,9

73

Götalands skogsbygder

-

..

..

20

58,8

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

3

..

..

50

63,5

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

39

1 370

2,6

560

57,2

800

2,6

73

2016

28

1 030

1,8

480

49,8

500

1,8

55

2015

29

1 460

1,6

460

52,2

700

1,6

..

2014

33

1 500

2,2

420

53,3

600

2,1

..

2013

12

..

..

170

53,3

..

..

..

2012

30

1 140

4,5

440

55,0

500

4,5

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

..

..

390

.

..

..

.


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.