Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

JO 14 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall 2017. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

25. Temporary grasses and grazings in 2017. Organic farming. Distribution of acreage, per cent

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Andel slåttervall av total vall-areal,
procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttjad vall av total vallareal, procent

Andel av total grödareal, procent2)

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

..

20,3

Uppsala

10

..

..

..

26,7

Södermanlands

21

90,3

9,7

0,0

30,3

Östergötlands

32

79,8

19,2

1,0

35,8

Jönköpings

21

91,9

7,4

0,7

21,2

Kronobergs

8

..

..

..

14,8

Kalmar

10

..

..

..

12,8

Gotlands

15

..

..

..

21,7

Blekinge

4

..

..

..

11,2

Skåne

33

84,0

15,2

0,8

14,7

Hallands

29

74,8

25,2

0,0

16,1

Västra Götalands

92

72,3

26,7

1,0

32,6

Värmlands

17

..

..

..

35,1

Örebro

17

..

..

..

31,1

Västmanlands

7

..

..

..

27,8

Dalarnas

19

..

..

..

30,4

Gävleborgs

28

81,5

18,3

0,3

31,6

Västernorrlands

13

..

..

..

24,8

Jämtlands

16

..

..

..

32,9

Västerbottens

18

..

..

..

13,5

Norrbottens

12

..

..

..

12,9

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

71,0

27,7

1,2

12,2

Götalands mellanbygder

37

83,4

16,2

0,5

16,8

Götalands norra slättbygder

66

76,2

23,1

0,7

39,2

Svealands slättbygder

67

69,0

18,1

12,9

29,8

Götalands skogsbygder

79

82,3

17,0

0,7

20,7

Mellersta Sveriges skogsb.

57

71,2

28,0

0,7

30,9

Nedre Norrland

54

66,0

25,4

8,6

28,9

Övre Norrland

33

64,9

8,2

26,9

14,8

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2017

433

73,7

20,9

5,4

24,9

2016

1 079

71,8

19,1

9,1

24,2

2015

396

80,3

18,6

1,1

22,7

2014

435

83,0

15,6

1,4

21,9

2013

438

82,5

15,2

0,9

22,7

2012

424

79,1

18,0

1,4

22,5


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Andel ekologiskt odlad areal av total slåtter- och betesvallsareal. Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1801.