Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2018. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

450

4,7

..

..

..

Uppsala

63

1 900

2,2

1 890

5,7

3 600

3,9

74

Södermanlands

40

1 560

2,9

1 370

8,4

2 100

3,6

58

Östergötlands

68

2 970

2,3

2 550

13,5

7 600

3,6

79

Jönköpings

21

2 090

5,3

730

19,0

1 500

11,6

98

Kronobergs

15

..

..

140

6,0

..

..

..

Kalmar

24

1 860

5,9

550

7,1

1 000

10,4

79

Gotlands

44

1 430

3,7

900

8,4

1 300

5,4

68

Blekinge

9

..

..

270

7,4

..

..

..

Skåne

87

2 200

1,1

4 220

4,3

9 300

2,0

68

Hallands

23

2 760

6,5

560

3,1

1 600

8,2

91

Västra Götalands

73

2 880

2,5

4 460

8,4

12 800

4,3

74

Värmlands

28

1 510

6,9

740

8,8

1 100

7,0

65

Örebro

34

2 330

1,8

1 210

7,3

2 800

3,6

75

Västmanlands

38

1 730

4,1

1 510

7,5

2 600

4,1

59

Dalarnas

36

1 970

3,2

1 160

16,4

2 300

6,8

71

Gävleborgs

38

1 910

7,0

1 220

16,0

2 300

8,2

75

Västernorrlands

21

1 800

1,4

530

25,9

1 000

2,3

87

Jämtlands

18

..

..

570

59,8

..

..

..

Västerbottens

24

2 580

0,7

850

12,7

2 200

1,6

87

Norrbottens

10

..

..

350

14,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

42

2 160

2,5

2 300

2,8

5 000

3,2

68

Götalands mellanbygder

113

2 070

1,5

3 250

7,2

6 700

2,5

73

Götalands norra slättbygder

109

2 960

2,0

5 210

8,7

15 400

3,0

74

Svealands slättbygder

200

1 810

1,5

6 430

6,5

11 600

1,9

67

Götalands skogsbygder

90

2 350

4,7

3 060

11,2

7 100

9,1

79

Mellersta Sveriges skogsb.

79

1 950

2,3

2 560

15,7

5 000

3,7

74

Nedre Norrland

64

2 100

4,2

2 060

20,4

4 300

5,4

78

Övre Norrland

35

2 600

0,5

1 250

13,6

3 200

1,1

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

732

2 220

1,2

25 980

7,5

57 800

1,7

72

2017

727

3 180

1,0

23 170

8,0

73 700

1,6

59

2016

673

3 010

1,2

18 950

6,3

57 000

1,8

62

2015

632

3 070

0,9

16 290

5,4

49 900

1,4

58

2014

651

2 790

0,9

17 810

5,6

49 700

1,2

58

2013

713

3 070

0,9

20 360

5,4

62 500

1,2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 020

0,4

19 320

.

58 600

0,7

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.