Statens Jordbruksverk

 

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Normskördar för skördeområden, län och riket 2003

JO 15 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se

Lars Hagblad, SCB, tfn 019-17 64 15, lars.hagblad@scb.se

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 27 juni 2003.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.