Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2003

JO 15 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2003, spannmål

1. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2003, cereals

 

Område

Spannmål

 

 

 

Höst-

vete

Vår-

vete

Höst-

råg

Vår-

korn

Havre

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

5 523

4 359

4 508

3 982

3 446

Uppsala

5 441

4 764

4 272

4 275

4 010

Södermanlands

5 603

4 424

4 447

4 208

3 720

Östergötlands

6 219

5 148

5 417

4 666

3 997

Jönköpings

4 736

-

-

3 071

2 977

Kronobergs

4 823

-

4 385

3 350

3 398

Kalmar

6 223

5 264

3 885

3 897

3 774

Gotlands

4 853

3 810

4 308

3 831

3 368

Blekinge

6 648

6 641

4 381

4 283

4 543

Skåne

7 960

6 258

6 643

5 620

5 175

Hallands

6 171

4 779

4 549

4 546

4 448

Västra Götalands

5 969

4 461

5 526

4 120

3 910

Värmlands

4 721

3 981

4 254

3 478

3 390

Örebro

5 866

5 261

4 250

4 271

3 868

Västmanlands

5 204

4 007

3 913

4 144

3 740

Dalarnas

3 806

-

-

3 364

3 378

Gävleborgs

-

-

-

2 751

2 516

Västernorrlands

-

-

-

2 048

1 930

Jämtlands

-

-

-

2 280

2 815

Västerbottens

-

-

-

2 316

2 352

Norrbottens

-

-

-

2 328

2 617

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 954

6 322

7 014

5 775

5 184

Götalands mellanbygder

6 525

5 521

5 403

4 451

4 290

Götalands norra slättbygder

6 150

4 783

5 520

4 688

4 172

Svealands slättbygder

5 446

4 610

4 327

4 219

3 808

Götalands skogsbygder

5 198

4 114

4 276

3 590

3 306

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 280

4 430

3 890

3 423

3 311

Nedre Norrland

-

-

-

2 425

2 260

Övre Norrland

-

-

-

2 312

2 440

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2003

6 376

5 265

5 561

4 266

3 823

2002

6 351

5 176

5 448

4 204

3 747

2001

6 408

5 134

5 348

4 168

3 685

2000

6 446

5 059

5 204

4 137

3 658

1999

6 503

5 017

5 103

4 153

3 710

1998

6 592

5 021

5 010

4 136

3 714


Vattenhalt: Spannmål 15 procent.