Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2003

JO 15 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2003, övriga grödor

2. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2003, other crops

 

Område

 

Oljeväxter

 

 

Mat- 1)

potatis

Potatis för stärkelse

Höst-

raps

Vår-

raps

Höst-

rybs

Vår-

rybs

Socker-

betor

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

1 704

1 645

1 499

-

Uppsala

22 092

-

-

2 185

1 680

1 755

-

Södermanlands

-

-

2 256

1 789

1 613

1 524

-

Östergötlands

34 393

-

2 594

2 059

1 402

1 503

-

Jönköpings

28 607

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

36 653

-

-

-

-

-

-

Kalmar

31 551

38 464

2 514

1 718

-

1 411

44 216

Gotlands

28 526

-

2 275

1 520

-

1 433

39 520

Blekinge

25 386

40 050

2 497

2 070

-

-

46 790

Skåne

41 641

39 808

2 840

2 074

-

-

47 375

Hallands

35 258

-

-

1 868

-

1 607

45 733

Västra Götalands

33 704

-

2 426

2 008

-

1 611

-

Värmlands

27 184

-

-

1 780

-

1 336

-

Örebro

27 893

-

-

2 171

-

1 714

-

Västmanlands

20 264

-

-

1 952

-

1 619

-

Dalarnas

25 728

-

-

-

-

1 232

-

Gävleborgs

16 494

-

-

-

-

1 497

-

Västernorrlands

14 467

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

16 099

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

18 811

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

20 400

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

39 236

38 826

2 901

2 071

-

1 713

47 138

Götalands mellanbygder

36 449

39 840

2 584

1 861

-

1 432

42 093

Götalands norra slättbygder

34 244

-

2 558

2 107

-

1 562

-

Svealands slättbygder

25 888

-

2 428

2 032

1 574

1 611

-

Götalands skogsbygder

31 066

35 385

2 293

1 744

-

1 492

43 664

Mellersta Sveriges skogsbygder

23 494

-

2 425

-

-

1 221

-

Nedre Norrland

19 428

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

19 380

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

33 436

39 368

2 717

2 008

1 415

1 553

46 626

2002

33 866

39 812

2 634

1 910

1 390

1 511

46 416

2001

34 608

40 268

2 607

1 809

1 444

1 483

46 249

2000

35 146

40 401

2 609

1 720

1 471

1 451

46 300

1999

35 598

40 665

2 638

1 657

1 474

1 431

46 637

1998

34 910

39 706

2 681

1 607

1 523

1 420

46 686


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.