Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Normskördar för skördeområden, län och riket 2004

JO 15 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

1. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2004, spannmål

2. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2004, övriga grödor

3. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2004, spannmål

4. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2004, övriga grödor