Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2004

JO 15 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2004, spannmål

1. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2004, cereals

 

Område

Spannmål

 

 

 

Höst-

vete

Vår-

vete

Höst-

råg

Vår-

korn

Havre

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

5 188

4 244

4 302

3 761

3 330

Uppsala

5 226

4 760

4 069

4 187

4 014

Södermanlands

5 195

4 409

4 233

4 087

3 711

Östergötlands

5 946

5 182

5 335

4 620

4 107

Jönköpings

4 633

-

-

3 038

3 040

Kronobergs

4 707

-

-

3 337

3 440

Kalmar

6 167

5 334

3 809

3 958

3 844

Gotlands

4 807

3 880

4 200

3 893

3 541

Blekinge

6 593

6 497

4 227

4 316

4 569

Skåne

7 937

6 293

6 693

5 677

5 325

Hallands

6 040

4 739

4 480

4 551

4 482

Västra Götalands

5 790

4 436

5 415

4 094

3 970

Värmlands

4 490

4 159

3 986

3 477

3 421

Örebro

5 574

5 271

4 202

4 204

3 886

Västmanlands

4 946

3 975

3 741

4 056

3 735

Dalarnas

3 457

-

-

3 270

3 326

Gävleborgs

-

-

-

2 685

2 345

Västernorrlands

-

-

-

1 990

1 802

Jämtlands

-

-

-

2 292

2 813

Västerbottens

-

-

-

2 210

2 284

Norrbottens

-

-

-

2 219

2 585

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden
 
 
 
 
 

Götalands södra slättbygder

7 922

6 377

7 049

5 799

5 269

Götalands mellanbygder

6 517

5 445

5 464

4 522

4 442

Götalands norra slättbygder

5 933

4 776

5 408

4 675

4 261

Svealands slättbygder

5 163

4 593

4 128

4 116

3 798

Götalands skogsbygder

5 028

4 131

4 182

3 547

3 335

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 831

4 442

3 741

3 291

3 242

Nedre Norrland

-

-

-

2 398

2 201

Övre Norrland

-

-

-

2 211

2 359

 

 

 

 

 

 

Hela Riket
 
 
 
 
 

2004

6 231

5 227

5 526

4 245

3 853

2003

6 302

5 204

5 496

4 216

3 779

2002

6 277

5 116

5 385

4 155

3 703

2001

6 333

5 074

5 286

4 120

3 642

2000

6 371

5 000

5 143

4 089

3 615

1999

6 427

4 959

5 044

4 105

3 667


Vattenhalt: Spannmål 14 procent. Även rikssiffrorna för åren 1999-2003, som i tidigare SM redovisats vid 15 procents vattenhalt, avser nu 14 procent.