Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2004

JO 15 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2004, övriga grödor

2. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2004, other crops

 

Område

 

Oljeväxter

 

 

Mat- 1)

potatis

Potatis för stärkelse

Höst-

raps

Vår-

raps

Höst-

rybs

Vår-

rybs

Socker-

betor

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

1 749

1 637

1 506

-

Uppsala

21 800

-

-

2 244

1 680

1 775

-

Södermanlands

-

-

2 223

1 860

1 598

1 522

-

Östergötlands

33 113

-

2 631

2 099

-

1 526

-

Jönköpings

27 962

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

34 033

-

-

-

-

-

-

Kalmar

30 336

36 953

2 581

1 819

-

1 454

44 101

Gotlands

27 992

-

2 373

1 576

-

1 452

39 074

Blekinge

24 506

39 236

2 550

2 099

-

-

46 947

Skåne

40 722

38 994

2 912

2 178

-

-

47 444

Hallands

33 917

-

2 467

1 907

-

1 632

45 249

Västra Götalands

32 557

-

2 583

2 061

-

1 650

-

Värmlands

26 147

-

-

1 859

-

1 346

-

Örebro

26 990

-

-

2 262

-

1 718

-

Västmanlands

20 035

-

-

1 986

-

1 632

-

Dalarnas

24 975

-

-

-

-

1 281

-

Gävleborgs

15 973

-

-

-

-

1 474

-

Västernorrlands

14 387

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

16 103

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

17 664

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

19 887

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden
 
 
 
 
 
 
 

Götalands södra slättbygder

38 102

37 788

2 992

2 147

-

1 756

47 139

Götalands mellanbygder

35 464

38 894

2 732

1 972

-

1 469

42 079

Götalands norra slättbygder

33 004

-

2 703

2 152

-

1 601

-

Svealands slättbygder

25 185

-

2 471

2 094

1 564

1 624

-

Götalands skogsbygder

29 985

34 454

2 446

1 823

-

1 504

43 260

Mellersta Sveriges skogsbygder

22 680

-

2 515

-

-

1 285

-

Nedre Norrland

19 114

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

18 667

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket
 
 
 
 
 
 
 

2004

32 461

38 530

2 789

2 062

1 440

1 573

46 661

2003

33 436

39 368

2 717

2 008

1 415

1 553

46 626

2002

33 866

39 812

2 634

1 910

1 390

1 511

46 416

2001

34 608

40 268

2 607

1 809

1 444

1 483

46 249

2000

35 146

40 401

2 609

1 720

1 471

1 451

46 300

1999

35 598

40 665

2 638

1 657

1 474

1 431

46 637


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.