Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke @scb.se
Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 8 juni 2007.

URN:NBN:SE:SCB-2007-JO15SM0701_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.