Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2007, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2007, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 037

1 365

4 147

393

3 926

306

Uppsala

5 179

2 143

4 803

1 099

4 113

435

Södermanlands

5 036

2 317

4 355

897

3 897

483

Östergötlands

5 754

3 643

4 989

838

5 452

1 163

Jönköpings

4 552

241

-

-

-

-

Kronobergs

4 455

151

-

-

-

-

Kalmar

6 081

1 460

5 630

253

3 758

452

Gotlands

4 910

1 322

4 357

402

3 939

543

Blekinge

6 310

499

5 890

216

4 064

164

Skåne

7 893

6 920

6 148

2 845

6 911

2 619

Hallands

5 960

1 268

4 820

469

4 353

246

Västra Götalands

5 640

5 414

4 226

1 167

5 306

1 530

Värmlands

4 256

709

4 567

218

3 942

148

Örebro

5 360

1 274

5 279

1 053

4 227

422

Västmanlands

4 893

1 646

4 068

1 151

3 737

208

Dalarnas

3 235

213

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 942

5 904

6 349

2 501

7 176

1 640

Götalands mellanbygder

6 475

4 541

5 102

1 495

5 777

2 012

Götalands n slättbygder

5 773

7 283

4 508

1 611

5 425

2 298

Svealands slättbygder

5 061

9 030

4 618

4 579

4 081

1 859

Götalands skogsbygder

4 868

2 678

4 132

557

4 182

717

M Sveriges skogsbygder

4 693

1 225

4 289

541

3 707

395

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

6 128

30 701

5 042

11 321

5 561

8 948

2006

6 169

 

5 201

 

5 515

 

2005

6 196

 

5 282

 

5 567

 

2004

6 231

 

5 227

 

5 526

 

2003

6 302

 

5 204

 

5 496

 

2002

6 277

 

5 116

 

5 385

 


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.