Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2007, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2007, cereals

 

Område

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3 492

1 307

3 106

1 317

Uppsala

4 125

2 378

3 986

1 853

Södermanlands

3 905

2 015

3 655

2 312

Östergötlands

4 519

2 891

4 189

2 652

Jönköpings

3 014

1 170

3 142

1 068

Kronobergs

3 211

782

3 470

737

Kalmar

3 995

2 110

3 865

1 120

Gotlands

4 094

1 879

3 758

651

Blekinge

4 168

843

4 461

483

Skåne

5 723

7 984

5 481

2 968

Hallands

4 630

1 849

4 572

1 591

Västra Götalands

4 031

5 247

4 010

7 524

Värmlands

3 510

1 710

3 300

1 816

Örebro

4 096

1 974

3 910

2 116

Västmanlands

4 006

2 251

3 813

2 329

Dalarnas

3 021

934

3 039

680

Gävleborgs

2 411

1 078

1 983

877

Västernorrlands

1 717

701

1 484

192

Jämtlands

2 346

632

2 755

123

Västerbottens

1 893

1 115

1 926

271

Norrbottens

2 013

589

2 321

171

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 842

6 384

5 421

2 969

Götalands mellanbygder

4 607

6 287

4 557

2 332

Götalands n slättbygder

4 572

5 539

4 329

7 055

Svealands slättbygder

4 020

10 379

3 744

10 366

Götalands skogsbygder

3 443

6 067

3 317

5 425

M Sveriges skogsbygder

2 994

3 089

2 968

3 023

Nedre Norrland

2 246

2 237

2 114

888

Övre Norrland

1 926

1 750

1 718

430

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

4 184

41 732

3 869

33 711

2006

4 201

 

3 870

 

2005

4 248

 

3 880

 

2004

4 245

 

3 853

 

2003

4 216

 

3 779

 

2002

4 155

 

3 703

 


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.