Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2007, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2007, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

1 887

877

Uppsala

-

-

2 390

2 269

Södermanlands

2 563

177

2 110

1 170

Östergötlands

3 013

1 794

2 204

2 988

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

2 999

1 422

1 950

691

Gotlands

2 788

1 928

1 732

1 895

Blekinge

3 131

367

2 164

686

Skåne

3 292

15 116

2 321

2 451

Hallands

3 041

282

2 290

1 043

Västra Götalands

3 025

1 808

2 163

5 172

Värmlands

-

-

1 870

330

Örebro

-

-

2 434

1 310

Västmanlands

-

-

2 085

2 101

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 380

10 686

2 282

2 077

Götalands mellanbygder

3 192

8 059

2 126

4 300

Götalands n slättbygder

3 167

3 182

2 258

7 161

Svealands slättbygder

2 738

462

2 249

7 814

Götalands skogsbygder

2 889

728

2 037

1 432

M Sveriges skogsbygder

2 834

96

2 223

493

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

3 147

23 615

2 214

24 445

2006

3 027

 

2 175

 

2005

2 887

 

2 141

 

2004

2 789

 

2 062

 

2003

2 717

 

2 008

 

2002

2 634

 

1 910

 


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.