Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2007, potatis och sockerbetor

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2007, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1) 3)

Potatis för stärkelse3)

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

21 440

283

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

31 784

1 000

-

-

-

-

Jönköpings

27 629

160

-

-

-

-

Kronobergs

28 010

184

-

-

-

-

Kalmar

26 319

513

35 660

247

46 865

2 110

Gotlands

28 650

643

-

-

39 173

7 131

Blekinge

21 800

117

38 104

646

47 149

1 979

Skåne

38 280

3 958

38 646

1 479

48 777

56 733

Hallands

31 488

1 331

-

-

44 500

2 040

Västra Götalands

30 072

2 500

-

-

-

-

Värmlands

23 724

627

-

-

-

-

Örebro

29 627

596

-

-

-

-

Västmanlands

20 510

105

-

-

-

-

Dalarnas

23 832

616

-

-

-

-

Gävleborgs

16 412

368

-

-

-

-

Västernorrlands

12 984

211

-

-

-

-

Jämtlands

16 600

146

-

-

-

-

Västerbottens

14 219

440

-

-

-

-

Norrbottens

18 498

571

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

35 309

3 571

37 312

313

47 344

42 692

Götalands mellanbygder

33 689

2 705

38 125

1 866

44 147

26 358

Götalands n slättbygder

31 217

3 024

-

-

-

-

Svealands slättbygder

25 399

1 356

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

26 996

992

34 549

146

43 130

617

M Sveriges skogsbygder

21 742

851

-

-

-

-

Nedre Norrland

19 165

1 055

-

-

-

-

Övre Norrland

16 847

1 044

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

30 493

14 598

37 982

2 459

47 990

70 025

2006

30 976

 

38 367

 

47 193

 

2005

31 536

 

38 426

 

46 389

 

2004

32 461

 

32 530

 

46 661

 

2003

33 436

 

39 638

 

46 626

 

2002

33 866

 

33 812

 

46 416

 


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

3) För åren 2002-2006 finns viss inverkan från ett tidigare metodbyte vilket medfört att normskördenivåerna är något högre än motsvarande hektarskördar från den ordinarie skördestatistiken enligt den nya metoden. Fr.o.m. 2007 har beräkningen av normskörden anpassats till att gälla den nu använda metodens skördenivå.