Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2010, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2010, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

1 321

232

Uppsala

-

-

1 614

305

Södermanlands

1 852

109

1 492

490

Östergötlands

-

-

1 508

346

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

-

1 512

134

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

Hallands

-

-

1 785

104

Västra Götalands

-

-

1 558

632

Värmlands

-

-

1 170

232

Örebro

-

-

1 693

226

Västmanlands

-

-

1 539

308

Dalarnas

-

-

1 462

210

Gävleborgs

-

-

1 233

99

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

2 062

124

Götalands mellanbygder

-

-

1 545

151

Götalands n slättbygder

-

-

1 598

809

Svealands slättbygder

1 803

408

1 401

1 673

Götalands skogsbygder

-

-

1 382

250

M Sveriges skogsbygder

-

-

1 377

499

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

1 811

549

1 428

3 567

2009

1 755

881

1 479

6 637

2008

1 709

1 189

1 534

9 683

2007

1 655

1 492

1 583

12 726

2006

1 586

-

1 590

-

2005

1 496

-

1 596

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.