Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, spannmål

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, ärter och oljelin

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, potatis och sockerbetor

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, spannmål

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, spannmål

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, spannmål

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, oljeväxter

6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, oljeväxter

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, ärter och oljelin

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, potatis och sockerbetor

9. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, höstvete och vårvete

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, höstråg och höstkorn

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, vårkorn och havre

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, rågvete och blandsäd

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, ärter och åkerbönor

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, höstraps och vårraps

11b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, höstrybs och vårrybs

12. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, oljelin

13a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, slåttervall första skörd och återväxt

13b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, slåttervall total