Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, vårkorn och havre

10c. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 801

101

373

3 612

108

328

Uppsala

4 335

101

933

4 080

107

481

Södermanlands

4 002

102

596

3 830

106

578

Östergötlands

4 617

102

901

4 089

105

583

Jönköpings

3 267

104

244

3 394

101

248

Kronobergs

3 173

102

167

3 476

102

226

Kalmar

3 299

101

630

3 116

102

305

Gotlands

3 645

102

656

3 109

106

225

Blekinge

4 086

100

281

3 550

100

113

Skåne

5 137

101

2 579

4 453

102

843

Hallands

4 561

100

706

4 316

101

553

Västra Götalands

4 325

102

1 342

4 196

107

1 941

Värmlands

3 420

104

384

3 593

116

392

Örebro

4 214

100

594

4 143

102

627

Västmanlands

4 215

101

660

4 128

109

605

Dalarnas

3 263

103

290

3 347

109

214

Gävleborgs

2 752

103

294

2 556

105

170

Västernorrlands

2 457

103

153

-

-

-

Jämtlands

2 851

106

119

-

-

-

Västerbottens

2 539

102

240

-

-

-

Norrbottens

2 608

102

187

2 524

101

75

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 285

100

2 337

4 702

101

969

Götalands mellanbygder

4 076

101

1 967

3 625

103

636

Götalands n slättbygder

4 602

102

1 816

4 386

106

1 986

Svealands slättbygder

4 182

101

3 294

4 026

107

2 765

Götalands skogsbygder

3 646

102

1 280

3 517

105

1 317

M Sveriges skogsbygder

3 211

103

672

3 326

108

616

Nedre Norrland

2 750

103

530

2 542

105

185

Övre Norrland

2 572

102

433

2 198

102

163

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

4 229

102

12 329

3 983

106

8 637

2010

4 300

102

12 753

4 078

107

9 124

2009

4 243

102

12 884

4 103

107

9 333

2008

4 254

102

12 733

4 164

107

9 569


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.