Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, rågvete och blandsäd

10d. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 894

103

100

-

-

-

Uppsala

5 095

106

71

-

-

-

Södermanlands

4 920

102

226

-

-

-

Östergötlands

5 363

104

568

3 435

114

96

Jönköpings

4 170

105

93

2 880

99

82

Kronobergs

4 213

101

132

-

-

-

Kalmar

4 411

101

386

2 911

109

70

Gotlands

4 322

102

391

-

-

-

Blekinge

4 754

100

144

-

-

-

Skåne

5 471

103

367

-

-

-

Hallands

5 681

101

360

-

-

-

Västra Götalands

5 118

105

727

3 594

108

269

Värmlands

4 767

106

158

-

-

-

Örebro

5 022

102

143

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 782

102

460

-

-

-

Götalands mellanbygder

4 710

102

907

-

-

-

Götalands n slättbygder

5 380

104

1 045

4 027

115

225

Svealands slättbygder

4 990

104

708

3 805

117

207

Götalands skogsbygder

4 492

104

663

2 990

104

326

M Sveriges skogsbygder

4 506

103

180

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

5 080

103

3 997

3 465

112

1 000

2010

5 291

103

4 326

3 575

112

1 097

2009

5 362

103

4 442

3 613

112

1 177

2008

5 158

103

4 415

3 642

111

1 261


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.