Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, ärter och åkerbönor

10e. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, peas and field beans

 

Område

Ärter

Åkerbönor

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 620

105

102

-

-

-

Uppsala

2 936

105

261

-

-

-

Södermanlands

2 546

106

164

-

-

-

Östergötlands

2 998

101

394

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 103

102

159

-

-

-

Gotlands

3 014

104

169

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 085

102

130

-

-

-

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

2 932

112

268

2 948

122

123

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

2 859

105

135

-

-

-

Västmanlands

2 420

107

119

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

2 992

102

379

-

-

-

Götalands n slättbygder

3 030

106

582

3 147

124

181

Svealands slättbygder

2 699

106

808

-

-

-

Götalands skogsbygder

2 798

112

92

-

-

-

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

2 886

106

2 050

2 849

118

349

2010

2 962

107

2 251

2 893

120

329

2009

3 039

107

2 463

2 700

123

295


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.