Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, höstraps och vårraps

11a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 341

101

113

1 739

100

249

Uppsala

2 320

100

133

1 965

100

537

Södermanlands

2 520

101

166

1 808

100

378

Östergötlands

2 903

101

659

1 797

101

386

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

 

-

-

-

-

-

Kalmar

3 297

101

315

-

-

-

Gotlands

2 820

101

373

1 685

103

155

Blekinge

3 379

100

92

-

-

-

Skåne

3 581

100

1 873

1 689

100

150

Hallands

3 159

101

266

1 744

100

102

Västra Götalands

2 895

105

805

1 813

102

534

Värmlands

-

-

-

1 679

102

95

Örebro

-

-

-

1 880

100

328

Västmanlands

-

-

-

1 712

100

386

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 621

100

1 638

1 696

100

151

Götalands mellanbygder

3 260

101

1 133

1 687

102

223

Götalands n slättbygder

2 925

103

1 342

1 804

101

756

Svealands slättbygder

2 432

101

539

1 839

100

1 920

Götalands skogsbygder

2 958

103

279

1 766

102

260

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

1 736

102

139

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

3 288

101

4 988

1 811

101

3 450

2010

3 317

101

4 707

1 885

101

3 637

2009

3 298

102

4 500

1 959

101

3 794

2008

3 198

102

3 950

1 943

101

3 900


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.