Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, slåttervall första skörd och återväxt

13a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 530

108

76

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

3 418

111

137

2 939

121

110

Jönköpings

3 112

101

172

2 242

107

144

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 455

103

179

2 393

105

147

Gotlands

3 737

104

101

2 385

103

77

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 578

103

356

2 405

105

272

Hallands

3 343

103

147

3 031

100

128

Västra Götalands

3 187

109

350

2 735

111

251

Värmlands

3 031

103

121

-

-

-

Örebro

3 717

109

73

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

3 264

99

85

-

-

-

Gävleborgs

3 142

102

107

-

-

-

Västernorrlands

3 004

102

102

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2 699

99

142

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 705

105

197

2 963

99

146

Götalands mellanbygder

3 748

106

361

2 470

105

286

Götalands n slättbygder

3 378

112

227

3 449

116

179

Svealands slättbygder

3 506

111

409

1 915

115

251

Götalands skogsbygder

3 080

104

774

2 362

108

628

M Sveriges skogsbygder

3 092

102

213

-

-

-

Nedre Norrland

3 066

104

261

1 090

109

133

Övre Norrland

2 704

105

217

1 265

113

128

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

3 301

108

2 659

2 114

111

1 848

2010

3 333

107

2 553

2 016

113

1 768

2009

3 333

107

2 531

1 953

115

1 762

2008

3 490

108

2 553

1 884

116

1 884


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.