Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

class=MsoNormal>Gå till nästa tabell

 

13b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, slåttervall total

13b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

4 753

109

88

Uppsala

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

Östergötlands

6 357

116

158

Jönköpings

5 354

103

204

Kronobergs

-

-

-

Kalmar

5 848

104

206

Gotlands

6 122

104

115

Blekinge

-

-

-

Skåne

5 983

104

425

Hallands

6 374

102

175

Västra Götalands

5 923

110

402

Värmlands

4 239

103

132

Örebro

5 922

112

83

Västmanlands

-

-

-

Dalarnas

4 415

95

88

Gävleborgs

4 597

105

128

Västernorrlands

3 769

101

113

Jämtlands

-

-

-

Västerbottens

4 121

104

168

Norrbottens

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 631

100

236

Götalands mellanbygder

6 350

105

414

Götalands n slättbygder

6 871

113

260

Svealands slättbygder

5 474

111

471

Götalands skogsbygder

5 508

105

909

M Sveriges skogsbygder

4 291

102

235

Nedre Norrland

4 213

104

289

Övre Norrland

3 973

106

251

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2011

5 416

107

3 065

2010

5 349

109

2 959

2009

5 287

110

2 531

2008

5 374

111

2 553


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.