Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2015, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 023

249

1 873

725

Uppsala

2 165

292

1 991

1 492

Södermanlands

2 845

424

1 950

1 013

Östergötlands

3 252

1 827

1 706

1 089

Jönköpings

3 307

88

..

..

Kronobergs

..

.

..

..

Kalmar

3 878

892

1 810

144

Gotlands

3 286

991

1 971

495

Blekinge

4 050

250

1 953

129

Skåne

3 986

5 237

1 841

743

Hallands

3 397

560

2 032

430

Västra Götalands

2 953

2 076

1 789

1 699

Värmlands

..

..

1 821

286

Örebro

2 498

180

1 950

852

Västmanlands

..

..

1 822

1 093

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

4 017

4 335

1 857

794

Götalands mellanbygder

3 710

3 197

1 863

846

Götalands n slättbygder

3 097

3 562

1 741

2 335

Svealands slättbygder

2 669

1 359

1 915

5 343

Götalands skogsbygder

3 356

764

1 819

722

M Sveriges skogsbygder

2 830

163

1 738

333

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

3 608

13 396

1 849

10 385

2014

3 578

12 640

1 890

10 602

2013

3 592

12 001

1 928

9 901

2012

3 551

11 281

1 983

9 311

2011

3 496

10 606

2 068

8 789

2010

3 423

9 984

2 144

8 336


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.