Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2015

JO 15 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2015, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2015, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

1 370

180

Södermanlands

..

..

1 502

204

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

1 352

390

Värmlands

..

..

1 029

209

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

1 445

290

Gävleborgs

..

..

1 338

118

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

1 303

420

Svealands slättbygder

1 704

394

1 115

972

Götalands skogsbygder

..

..

1 119

187

M Sveriges skogsbygder

..

..

1 268

498

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

1 752

522

1 195

2 329

2014

1 852

524

1 246

2 753

2013

1 902

567

1 266

2 903

2012

1 932

570

1 308

3 134

2011

1 884

559

1 366

3 447

2010

1 811

549

1 428

3 567


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.