Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, spannmål

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, ärter och oljelin

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, potatis och sockerbetor

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, spannmål

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, oljeväxter

6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, oljeväxter

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, ärter och oljelin

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2016, potatis och sockerbetor

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, höstvete och vårvete

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, höstråg och höstkorn

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, vårkorn och havre

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, rågvete och blandsäd

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, höstraps och vårraps

10f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, höstrybs och vårrybs

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, oljelin och ärter

10h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, åkerbönor

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, slåttervall första skörd och återväxt

10j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, slåttervall total

11. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, majs

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available