Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, vårkorn och havre

10c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 943

101

603

3 652

107

481

Uppsala

4 356

101

1 509

4 153

108

780

Södermanlands

4 303

102

967

4 164

108

908

Östergötlands

4 952

102

1 385

4 243

106

936

Jönköpings

3 599

104

398

3 675

102

420

Kronobergs

3 731

107

257

3 884

102

343

Kalmar

3 977

102

986

3 543

102

421

Gotlands

4 135

102

1 045

3 520

105

304

Blekinge

4 525

101

449

4 061

100

165

Skåne

5 741

101

4 057

5 103

102

1 154

Hallands

4 930

101

1 101

4 555

101

796

Västra Götalands

4 578

102

2 200

4 431

106

2 989

Värmlands

3 638

104

606

3 714

115

592

Örebro

4 466

101

927

4 481

104

954

Västmanlands

4 369

101

1 035

4 374

108

976

Dalarnas

3 449

103

439

3 600

107

337

Gävleborgs

2 948

103

471

2 888

105

282

Västernorrlands

2 448

103

249

..

..

..

Jämtlands

2 829

103

200

..

..

..

Västerbottens

2 585

101

405

2 026

102

130

Norrbottens

2 360

102

320

2 300

101

122

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 823

100

3 666

5 189

101

1 386

Götalands mellanbygder

4 689

102

3 100

4 156

104

852

Götalands n slättbygder

4 910

102

2 909

4 660

106

3 068

Svealands slättbygder

4 318

102

5 283

4 274

108

4 335

Götalands skogsbygder

3 922

103

2 086

3 693

104

1 986

M Sveriges skogsbygder

3 387

103

1 038

3 484

107

958

Nedre Norrland

2 865

104

873

2 614

104

293

Övre Norrland

2 497

102

741

2 114

101

247

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

4 565

102

19 765

4 234

106

12 984

2015

4 475

102

19 903

4 183

107

13 275

2014

4 420

102

20 098

4 185

107

13 627

2013

4 368

102

20 163

4 134

107

13 911

2012 3)

4 382

102

12 268

4 141

106

8 297

2011 3)

4 229

102

12 329

3 983

106

8 637


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.