Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2016, rågvete och blandsäd

10d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2016, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Tioårsmedelvärde

Antal företag 3)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 3)

kg/ha

konv/ord 2)

kg/ha

konv/ord 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 094

104

129

..

..

..

Uppsala

5 192

108

110

3 824

115

76

Södermanlands

5 058

102

342

..

..

..

Östergötlands

5 737

105

738

3 558

112

129

Jönköpings

4 366

104

127

3 386

105

117

Kronobergs

4 304

102

152

..

..

..

Kalmar

4 874

101

569

3 027

100

91

Gotlands

4 815

102

563

..

..

..

Blekinge

5 035

101

196

..

..

..

Skåne

5 917

104

514

..

..

..

Hallands

5 795

101

481

..

..

..

Västra Götalands

5 386

107

812

3 819

114

384

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

5 387

106

189

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 017

103

632

..

..

..

Götalands mellanbygder

5 215

102

1 286

3 867

111

85

Götalands n slättbygder

5 686

106

1 276

4 085

117

353

Svealands slättbygder

5 197

106

924

3 753

118

314

Götalands skogsbygder

4 740

104

809

3 310

108

442

M Sveriges skogsbygder

4 829

105

226

2 907

114

97

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

1 950

101

65

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

5 384

104

5 201

3 609

113

1 410

2015

5 306

104

5 524

3 619

114

1 589

2014

5 206

104

6 002

3 669

113

1 673

2013

5 143

103

6 456

3 635

113

1 607

2012 4)

5 043

103

3 504

3 599

114

946

2011 4)

5 080

103

3 997

3 465

112

1 000


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2006–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 utgörs av höstrågvete.

2) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

4) Åren 2011 och 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.