Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2016, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

3 946

1 234

3 449

1 097

Uppsala

..

..

4 414

2 970

3 732

1 790

Södermanlands

..

..

4 272

1 928

3 750

2 043

Östergötlands

5 863

200

4 878

2 961

3 949

2 238

Jönköpings

..

..

3 602

957

3 827

944

Kronobergs

..

..

3 623

639

3 961

726

Kalmar

5 426

719

3 727

1 986

3 340

938

Gotlands

4 856

713

4 012

2 077

3 276

672

Blekinge

5 092

110

4 557

914

3 840

428

Skåne

6 422

1 027

5 746

7 936

4 817

2 643

Hallands

..

..

5 113

2 127

4 532

1 642

Västra Götalands

5 645

274

4 778

4 599

4 258

6 674

Värmlands

..

..

3 570

1 361

3 124

1 539

Örebro

..

..

4 616

1 926

4 497

2 057

Västmanlands

..

..

4 475

2 172

4 050

2 234

Dalarnas

..

..

3 387

995

3 286

798

Gävleborgs

..

..

2 976

1 091

2 965

743

Västernorrlands

..

..

2 517

625

2 161

121

Jämtlands

..

..

2 890

663

2 940

77

Västerbottens

..

..

2 805

881

1 785

282

Norrbottens

..

..

2 599

643

2 724

179

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 491

747

5 820

7 032

5 018

2 954

Götalands mellanbygder

5 394

1 787

4 589

6 277

3 754

2 091

Götalands n slättbygder

5 866

454

4 945

5 986

4 427

6 965

Svealands slättbygder

..

..

4 373

10 716

3 955

9 817

Götalands skogsbygder

5 918

198

3 976

4 503

3 660

4 451

M Sveriges skogsbygder

..

..

3 317

2 442

3 203

2 401

Nedre Norrland

..

..

2 997

2 176

2 701

758

Övre Norrland

..

..

2 663

1 605

2 120

487

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2016

5 773

3 302

4 621

40 737

4 032

29 956

2015

5 658

3 190

4 503

40 979

3 988

30 651

2014

5 518

3 097

4 400

41 475

3 933

31 343

2013

5 470

3 002

4 306

41 375

3 901

31 663

2012

5 387

2 797

4 298

41 336

3 949

31 883

2011

5 438

2 514

4 316

41 581

3 996

32 163


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.