Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2016

JO 15 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2016, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2016, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

17 446

219

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

38 514

1 002

..

..

..

..

Jönköpings

27 376

178

..

..

..

..

Kronobergs

25 172

107

..

..

..

..

Kalmar

34 642

365

42 392

341

..

..

Gotlands

32 186

558

..

..

..

..

Blekinge

29 246

123

36 824

592

62 058

1 483

Skåne

36 975

3 465

40 545

1 436

64 547

37 517

Hallands

37 162

1 222

..

..

62 177

1 496

Västra Götalands

34 070

1 523

..

..

..

..

Värmlands

26 893

450

..

..

..

..

Örebro

31 860

469

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

30 080

676

..

..

..

..

Gävleborgs

20 439

402

..

..

..

..

Västernorrlands

21 906

238

..

..

..

..

Jämtlands

18 287

183

..

..

..

..

Västerbottens

19 642

499

..

..

..

..

Norrbottens

18 101

501

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

38 001

3 126

43 225

323

62 603

28 782

Götalands mellanbygder

35 051

2 318

39 397

1 852

61 149

14 448

Götalands n slättbygder

36 716

2 216

..

..

..

..

Svealands slättbygder

29 055

1 014

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

28 642

801

41 885

215

52 808

144

M Sveriges skogsbygder

25 795

763

..

..

..

..

Nedre Norrland

26 395

1 111

..

..

..

..

Övre Norrland

18 679

1 014

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2016

33 732

12 363

39 744

2 483

64 659

43 376

2015

32 725

12 813

37 947

2 461

62 078

46 573

2014

31 367

13 037

36 517

2 411

59 773

49 517

2013

30 784

13 171

36 797

2 339

57 657

52 668

2012

30 533

13 335

36 338

2 097

55 781

55 883

2011

29 336

12 724

36 644

2 038

53 921

59 012


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.