Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, spannmål

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, ärter och oljelin

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, potatis och sockerbetor

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, oljeväxter

6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, oljeväxter

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, ärter och oljelin

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, potatis och sockerbetor

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, majs och åkerbönor

10. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, höstvete och vårvete

11b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, råg och höstkorn

11c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, vårkorn och havre

11d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, rågvete och blandsäd

11e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, höstraps och vårraps

11f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, höstrybs och vårrybs

11g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, oljelin och ärter

11h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017 majs och åkerbönor

11i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, slåttervall första skörd och återväxt

11j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, slåttervall totalt

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available or too unreliable to be presented