Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2017, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

17 865

211

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

39 265

963

..

..

..

..

Jönköpings

27 024

167

..

..

..

..

Kronobergs

25 840

95

..

..

..

..

Kalmar

36 330

340

43 432

326

..

..

Gotlands

32 712

530

..

..

..

..

Blekinge

31 294

116

37 463

552

63 081

1 404

Skåne

37 843

3 322

41 360

1 338

66 324

35 548

Hallands

38 832

1 161

..

..

63 349

1 406

Västra Götalands

34 933

1 441

..

..

..

..

Värmlands

27 921

425

..

..

..

..

Örebro

32 325

447

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

31 264

670

..

..

..

..

Gävleborgs

20 570

389

..

..

..

..

Västernorrlands

23 688

239

..

..

..

..

Jämtlands

18 781

185

..

..

..

..

Västerbottens

20 364

496

..

..

..

..

Norrbottens

18 139

483

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

38 856

2 855

44 172

299

64 778

27 360

Götalands mellanbygder

35 499

2 122

40 083

1 734

62 915

13 129

Götalands n slättbygder

37 318

2 024

..

..

..

..

Svealands slättbygder

29 355

941

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

29 277

729

43 092

204

52 992

123

M Sveriges skogsbygder

26 412

696

..

..

..

..

Nedre Norrland

27 310

1 042

..

..

..

..

Övre Norrland

19 187

945

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

34 658

11 858

40 490

2 321

66 480

40 618

2016

33 732

12 363

39 744

2 483

64 659

43 376

2015

32 725

12 813

37 947

2 461

62 078

46 573

2014

31 367

13 037

36 517

2 411

59 773

49 517

2013

30 784

13 171

36 797

2 339

57 657

52 668

2012

30 533

13 335

36 338

2 097

55 781

55 883


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.