Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2018, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

2 398

133

1 879

345

0112

..

..

1 796

171

0321*

2 457

306

2 080

648

0322*

..

..

..

..

0421*

3 282

190

1 515

280

0431*

..

..

1 608

155

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

2 019

576

0312

..

..

..

..

0321*

2 457

306

2 080

648

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

1 870

480

1922*

..

..

2 015

102

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 818

209

1 998

176

0421*

3 282

190

1 515

280

0422*

..

..

1 975

387

0431*

..

..

1 608

155

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 500

863

1 931

129

0514

2 976

643

1 472

227

0515

2 927

333

1 592

464

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

3 618

89

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 080

762

..

..

0812

3 820

144

..

..

0813

3 140

87

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 129

281

1 738

77

0912

3 566

743

2 251

304

0913

3 438

141

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

3 999

330

1 927

88

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

4 078

174

..

..

1112

3 990

117

..

..

1121

4 362

688

..

..

1122

3 917

295

..

..

1123

3 230

452

1 751

108

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

4 097

802

..

..

1212

3 976

473

..

..

1213

3 371

230

..

..

1214

3 834

601

..

..

1215

3 489

701

..

..

1216

3 967

834

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 641

260

..

..

1321*

3 270

350

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

3 410

255

1 689

140

1321*

3 270

350

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 317

98


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 317

98

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

2 740

172

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

3 026

187

..

..

1613

..

..

..

..

1614

3 360

152

..

..

1615

2 869

232

1 847

70

1616

2 647

184

1 859

161

1617

..

..

..

..

1621

2 477

191

1 606

167

1622

3 068

618

1 885

264

1623

3 292

482

1 554

176

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 467

104

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

1 647

136

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 467

104

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

2 860

257

2 111

467

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 410

227

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

1 975

387

0431*

..

..

1 608

155

1821*

..

..

1 410

227

1911

..

..

1 844

542

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

1 870

480

1922*

..

..

2 015

102


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.