Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, råg och höstkorn

11b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, rye and winter barley

 

Område

Råg

Höstkorn

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

4 996

106

190

..

..

..

Södermanlands

5 057

118

93

..

..

..

Östergötlands

6 575

102

377

6 140

100

208

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

5 156

108

131

5 652

100

519

Gotlands

5 046

115

129

5 314

100

567

Blekinge

..

..

..

5 185

100

83

Skåne

6 902

101

1 270

6 380

100

648

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 743

111

417

5 452

101

281

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 088

102

769

6 376

101

501

Götalands mellanbygder

6 469

103

754

5 643

100

1 311

Götalands n slättbygder

6 144

107

739

5 805

100

415

Svealands slättbygder

5 063

111

554

4 822

100

144

Götalands skogsbygder

5 702

108

133

5 281

99

134

M Sveriges skogsbygder

4 637

107

97

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

6 357

105

3 047

5 825

100

2 675

2017

6 236

105

3 013

5 681

100

2 420

2016

6 098

105

3 114

5 546

100

2 109

2015

5 945

105

3 224

5 494

100

1 893

2014

5 855

105

3 339

5 389

100

1 715

2013

5 754

106

3 351

5 244

100

1 713


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.