Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2018, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 119

1 430

3 879

417

4 151

161

Uppsala

5 658

2 856

4 221

1 684

5 330

443

Södermanlands

5 837

2 435

4 405

993

4 643

301

Östergötlands

6 930

4 134

4 289

971

6 774

831

Jönköpings

5 785

326

4 427

157

..

..

Kronobergs

5 350

217

4 947

240

..

..

Kalmar

6 710

1 749

4 076

486

5 043

283

Gotlands

5 945

1 617

4 411

862

4 452

323

Blekinge

7 011

684

6 261

297

..

..

Skåne

7 812

7 398

5 256

1 998

7 085

2 363

Hallands

6 801

1 307

4 774

846

4 838

135

Västra Götalands

6 282

5 195

3 861

1 894

5 108

1 070

Värmlands

5 606

651

4 079

470

5 261

101

Örebro

6 222

1 548

4 939

1 251

5 411

293

Västmanlands

5 625

1 847

4 403

1 468

3 984

136

Dalarnas

5 025

484

3 304

435

4 980

114

Gävleborgs

4 762

237

4 040

407

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 900

6 528

5 060

2 191

7 231

1 476

Götalands mellanbygder

6 906

5 162

4 619

1 884

6 588

1 492

Götalands n slättbygder

6 675

8 034

4 018

2 256

5 894

1 725

Svealands slättbygder

5 724

10 448

4 455

5 969

4 645

1 414

Götalands skogsbygder

6 105

2 493

3 949

1 333

5 720

381

M Sveriges skogsbygder

5 225

1 345

3 286

969

4 330

268

Nedre Norrland

3 686

132

3 995

375

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

6 754

34 167

4 165

15 061

6 313

6 809

2017

6 593

33 850

4 067

15 060

6 181

6 989

2016

6 471

33 804

3 986

14 740

6 103

7 376

2015

6 346

33 879

3 996

14 581

6 027

7 639

2014

6 270

33 493

4 041

14 521

5 884

7 686

2013

6 238

33 723

4 097

13 640

5 798

7 872


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.