Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, slåttervall första skörd och återväxt

11i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 758

107

132

980

109

113

Uppsala

3 398

105

165

2 027

103

137

Södermanlands

3 316

103

159

1 990

102

127

Östergötlands

3 494

106

235

2 798

116

208

Jönköpings

3 291

101

263

2 442

103

239

Kronobergs

3 295

100

142

2 467

104

149

Kalmar

3 458

102

258

2 741

103

231

Gotlands

4 089

104

173

2 780

104

162

Blekinge

3 803

99

92

2 185

95

72

Skåne

3 966

103

525

2 793

102

476

Hallands

3 518

100

247

3 595

101

221

Västra Götalands

3 472

106

635

2 877

107

590

Värmlands

3 146

102

191

1 226

93

147

Örebro

3 619

107

112

..

..

..

Västmanlands

3 890

107

95

..

..

..

Dalarnas

3 427

99

136

..

..

..

Gävleborgs

3 340

99

177

1 659

109

135

Västernorrlands

3 365

102

163

1 176

112

132

Jämtlands

3 370

101

96

..

..

..

Västerbottens

2 797

98

236

1 445

106

197

Norrbottens

2 928

102

122

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 883

101

356

3 717

102

322

Götalands mellanbygder

4 118

103

531

2 941

102

518

Götalands n slättbygder

3 757

108

448

3 477

111

432

Svealands slättbygder

3 643

106

729

1 749

99

609

Götalands skogsbygder

3 376

103

1 312

2 504

105

1 171

M Sveriges skogsbygder

3 205

102

408

1 237

88

361

Nedre Norrland

3 398

103

405

1 401

110

399

Övre Norrland

2 871

100

399

1 328

104

359

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

3 507

103

4 329

2 312

106

3 643

2017

3 470

104

4 291

2 235

107

3 491

2016

3 414

104

4 238

2 164

107

3 473

2015

3 414

105

4 238

2 077

109

3 260

2014

3 406

106

4 260

2 033

110

3 250

2013

3 453

110

4 254

2 037

101

3 134


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.