Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, slåttervall totalt

11j. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

4 830

107

154

Uppsala

5 348

105

182

Södermanlands

5 275

102

161

Östergötlands

6 268

110

239

Jönköpings

5 641

101

292

Kronobergs

5 862

102

153

Kalmar

6 301

103

281

Gotlands

6 851

104

187

Blekinge

6 065

97

102

Skåne

6 721

103

579

Hallands

7 115

101

265

Västra Götalands

6 295

108

670

Värmlands

4 340

99

183

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 724

92

149

Gävleborgs

5 015

103

184

Västernorrlands

4 604

105

164

Jämtlands

4 544

106

94

Västerbottens

4 252

101

257

Norrbottens

4 174

102

120

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 550

102

390

Götalands mellanbygder

6 964

103

632

Götalands n slättbygder

7 273

111

482

Svealands slättbygder

5 325

103

801

Götalands skogsbygder

5 801

104

1 397

M Sveriges skogsbygder

4 499

98

367

Nedre Norrland

4 817

104

474

Övre Norrland

4 214

102

413

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2018

5 780

104

4 610

2017

5 662

105

4 565

2016

5 530

105

4 517

2015

5 455

107

4 460

2014

5 407

107

4 430

2013

5 458

106

4 422


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.